รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 16:30 ไต้ฝุ่นโบพา ลดกำลังลงเป็น CAT2 ที่ความเร็วลม 95 น็อต แล้วในขณะนี้ 
 • 13:30 ภาพดาวเทียมในย่านแสงปกติ แสดงให้เห็นขนาดของไต้ฝุ่นโบพาที่ปกคลุมอยู่เหนือเกาะมินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ 
 • 11:00 พายุไต้ฝุ่นโบพา ลดกำลังลงอย่างรวดเร็ว จาก CAT5 เหลือ CAT3 ที่ 110 น็อตหลังขึ้นฝั่งมินดาเนา 
 • 08:00 ดวงอาทิตย์เข้าสู่ช่วง solar activiy low จุดดับทั้งหมดลดจำนวนลง และหันออกจากโลก
 • 07:30 ภาพดาวเทียมแบบ avn แสดงให้เห็นพายุไต้ฝุ่นโบพา ขึ้นฝั่งเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์แล้ว 
 • 06:30 ภาพจากดาวเทียม MTSAT-1R แสดงตำแหน่งพายุโบพาที่ไปชิดฝั่งเกาะมินดาเนาในขณะนี้
  image
 • 05:00 อุตุฟิลิปปินส์รายงาน ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโบพา อยู่ห่างฝั่งเกาะมินดาเนา 40 กม ไปทางทิศตะวันออก กำลังเคลื่อนที่เข้าหาฝั่ง
 • 04:00 ภาพซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโบพา จากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS 
 • 01:30 ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโบพาเริ่มส่งผลให้เกิดฝนตกในจังหวัดดาวาตะวันออกของ เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์แล้วในเวลานี้
  image
 • 01:00 แผนที่อากาศของกรมอุตุ

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียง (จาก TMD)

 • ไม่มี

แผ่นดินไหวทั่วโลก ยกเว้นในไทยและใกล้เคียง (จาก USGS)