เรดาร์รวมทั้งประเทศ

เรดาร์บางตัวอาจหยุดทำงานไปบางช่วงเวลา ให้สังเกตเวลาอัพเดทที่เป็นตัวหนังสือเล็กๆในภาพ ทั้งของ กทม สำนักฝนหลวง และ กรมอุตุ โดยเรดาร์ของกรมอุตุและสำนักฝนหลวงในจังหวัดต่างๆจะใช้เวลาของ UTC ซึ่งท่านต้อง +7 ชั่วโมงเอาเอง ส่วนเรดาร์ของ กทม  ใช้เวลาไทยแล้ว

เชียงราย

อมก๋อย

ลำพูน

พิษณุโลก

น่าน 120

น่าน 240

ขอนแก่น

สกลนคร

อุบล 120


อุบลฯ 240

พิมาย

ตาคลี

สัตหีบ

ชัยนาท

สมุทรสงคราม 120

สมุทรสงคราม 240

สุวรรณภูมิ 120

หนองจอก


หนองแขม


ระยอง

หัวหิน

ชุมพร

สุราษฏ์ฯ
ภูเก็ต

กระบี่

สทิงพระ

นราธิวาส
ลิขสิทธ์ภาพเรดาร์เป็นของกรมอุตุฯ กทม. และสำนักฝนหลวง ทางเรานำมารวมกันเพื่อความสะดวกของประชาชนเท่านั้น