พุธ 8 ก.พ. 55

เหตุการณ์วันนี้

  • 18:00 ข่าว กยน. มีแผนระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์เหลือ 45% ในวันที่ 1 พ.ค. 55 แล้วยังแปลกใจไม่หาย เพราะ 45% ตามเป้าสำหรับเขื่อนภูมิพล คือ ให้เหลือน้ำ 6,057.9 ล้าน ลบม. เมื่อวาน (7 ก.พ.55) เขื่อนภูมิพลเหลือน้ำ 10,733.71 ล้าน ลบม นับถึง 1 พ.ค. เป็น 84 วัน คือต้องระบายน้ำรวม 4,675.81 ถ้าเขื่อนภูมิพลมีน้ำเข้ามาเพิ่มวันละ 3 ล้าน ลบม. (ปกติ) เวลา 84 วันคือเพิ่มมา 252 ล้าน ลบม. รวมแล้วต้องระบาย 4675.81+252=4,927.81 ล้าน ลบม. หาร 84 วัน ได้วันละ 58.66 ล้าน ลบม. ไม่เห็นต้องระบายมากถึง 66 ล้าน ลบม ให้เดือดร้อนชาวบ้านเลย
  • 16:26 แผ่นดินไหว 2.9 ใกล้ อ.แม่สาย ในเขตพม่า 
  • 07:30 พายุโซนร้อน 11S ที่แปซิฟิคใต้ ได้รับชื่อเป็นทางการแล้วว่า Cyril ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางขณะนี้ 45 น็อต ทางด้านพายุไซโคลน Jasmine ยังคงความเร็วลมอยู่ในระดับที่ 3 หรือ 110 น็อต
  • 05:30 กทม 25°C หาดใหญ่ 21°C พะเยา 14°C ภูเก็ต 24°C ลำปาง 16°C เชียงใหม่ 16°C เชียงราย 14°C
  • ทุ่นสึนามิ 52402 ที่หมู่เกาะมาเชล แสดงผลระดับน้ำเป็นปกติแล้วในขณะนี้  
  • ระดับน้ำในเขื่อนภูมิพล ล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ (วานนี้) อยู่ที่ 10,773.71 ล้าน ลบม. หรือ 80.03% ของปริมาตรเก็บกัก  (ลดไป 0.44% จากวานซืน)