เสาร์ 4 สิงหาคม 55

เหตุการณ์วันนี้

  • 14:00 พายุดีเปรสชันไห่คุ้ย  ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน
  • 10:00 ภาพดาวเทียมของพายุดีเปรสชันไห่คุ้ย  
  • 09:00 พบการก่อตัวขึ้นของพายุดีเปรสชันลูกใหม่ AL06 ในมหาสมุทรแอตแลนติค
  • 07:00 ทิศทางพายุดีเปรสชันไห่คุ้ย (TD12W) จาก TSR 
  • 01:00 พายุดอมเรย และซาวลา สลายตัวแล้ว (จากกรมอตุและ wundeground ส่วน TSR และ JTWC ยังไม่ยืนยันการสลายตัวของซาวลา)
  • ดาวเคราะห์น้อย (2012 DS30) กำลังเข้าใกล้โลกในระยะห่าง 48 เท่าของดวงจันทร์ ด้วยขนาดราว 29 เมตร ความเร็ว 5.39 กม./วินาที พลังงาน 126 กิโลตัน