รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 13:20 ทุ่นสึนามิ 53406 ทิศใต้ของอินโดนีเซีย แสดงระดับน้ำผิดปกติ อาจเป็นความขัดข้องของทุ่น  
 • 13:04 ภาพจาก CCTV ระดับน้ำในเขื่อนป่าสักฯ นาทีนี้ (ขอบดำคือระดับสูงสุดปีก่อน) 
 • 13:00 ภาพดาวเทียมจากเว็บ JTWC แสดงตำแหน่งและหน้าตาล่าสุดของพายุโซนร้อนพระพิรุณและมาเรีย 
 • 11:50  พายุโซนร้อนพระพิรุลดความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเหลือ 50 น็อต
 • 06:00 ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆขณะนี้ 
 • 06:30 ดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาต่ำ ความเร็วลมสุริยะ 326  km/sec สนามแม่เหล็กโลกอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กโลกกลับสู่สภาพปกติ
 • 04:00 พายุโซนร้อนพระพิรุณและมาเรีย ลดความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเหลือ 55 น็อตทั้งคู่
  image
 • 01:00 แผนที่อากาศจากกรมอุตุฯ
  image
 • ระดับน้ำเขื่อนวชิราฯและเขื่อนศรฯีนั้น สังเกตว่าใช้หลักคงความชันกราฟเท่าปี 49 ถึงมีน้ำ 90% ก็ไม่น่าห่วง  

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียง (จาก TMD)

 • ไม่มี

แผ่นดินไหวทั่วโลก ยกเว้นในไทยและใกล้เคียง (จาก USGS)