รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 7 มีนาคม 2557

เหตุการณ์วันนี้

 • 13:00 พายุฟ้าใส ใกล้เกาะกวม สลายตัวแล้ว
 • กล้องอวกาศฮับเบิ้ล บันทึภาพดาวเคราะห์น้อย C/2013 R3 เกิดการแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆขณะโคจรตรงไปหาดวงอาทิตย์  ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ภาพแบบนี้ (ปกติการแตกตัวมักเกิดขณะหินอวกาศเหล่านี้ตกเข้าสู่ดาวเคราะห์) 14-060-asteroid-disintegration_1
 • แผนที่อากาศจากกรมอุตุวันนี้ ตีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าบ่ายโมงหนึ่งทุ่ม

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียงจากกรมอุตุ (มีปัญหาในการรายงานค่าความลึก )

 • ยังไม่มีเหตุการณ์

แผ่นดินไหวทั่วโลก ขนาดใหญ่กว่า M4.0 เป็นต้นไปจาก EMSC (วัดขนาดต่ำกว่า 4.0 ได้เฉพาะในบริเวณยุโรปและใกล้เคียง)

รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 5 มีนาคม 2557

เหตุการณ์วันนี้

 • 21:00 ไต้ฝุ่นฟ้าใส ทางเหนือของหมู่เกาะมาเรียนา อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วในเวลานี้ แนวโน้มยังอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ faxai-050314
 • 10:00 พายุโซนร้อน Kofi ในแปซิฟิคใต้ สลายตัวแล้ว
 • 08:01 พายุโซนร้อนฟ้าใส ทางตะวันออกของเกากวม ยกระดับขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น ลูกแรกของปีนี้ ทิศทางไม่เป็นอันตราย
 • ภาพการเผาป่าในสุมาตราเพื่อเอาที่ดีๆมาปลูกต้นปาล์มในเวลานี้ หมอกควันลอยมาถึงมาเลฯแล้ว Bh7KXFBCIAEJxOr
 • แผนที่อากาศจากกรมอุตุวันนี้ ตีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าบ่ายโมงหนึ่งทุ่ม

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียงจากกรมอุตุ (มีปัญหาในการรายงานค่าความลึก )

 • 08:16 แผ่นดินไหว ประเทศพม่า (19.75,96.19) ขนาด 3.3
 • คลื่นแผ่นดินไหวจากสถานี CMMT เชียงใหม่ของกรมอุตุจากเวลา 07:00 เมื่อวานนี้ถึง 07:00 เช้านี้

แผ่นดินไหวทั่วโลก ขนาดใหญ่กว่า M4.0 เป็นต้นไปจาก EMSC (วัดขนาดต่ำกว่า 4.0 ได้เฉพาะในบริเวณยุโรปและใกล้เคียง)

รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 4 มีนาคม 2557

ครบรอบ 37 ปี (4 มี.ค.2520) แผ่นดินไหว 7.2 ยุโรป ตาย 1.578 คน บาดเจ็บกว่า 11.300 คน

เหตุการณ์วันนี้

 • 12:00 ระดับหมอกควันในหลายเมืองของมาเลเซียเริ่มเข้าสู่จุดที่ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพ MLYAQI-20140304
 • 05:01 ภาพดาวเทียมของพายุโซนร้อนฟ้าใส ทางตะวันออกของเกาะกวม  พายุกำลังจะยกระดับเป็นไต้ฝุ่น ยังไม่มีเส้นทางไปขึ้นฝั่งประเทศใด 
 • แผนที่อากาศจากกรมอุตุวันนี้ ตีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าบ่ายโมงหนึ่งทุ่ม

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียงจากกรมอุตุ (มีปัญหาในการรายงานค่าความลึก )

 • คลื่นแผ่นดินไหวจากสถานี CMMT เชียงใหม่ของกรมอุตุจากเวลา 07:00 เมื่อวานนี้ถึง 07:00 เช้านี้

แผ่นดินไหวทั่วโลก ขนาดใหญ่กว่า M4.0 เป็นต้นไปจาก EMSC (วัดขนาดต่ำกว่า 4.0 ได้เฉพาะในบริเวณยุโรปและใกล้เคียง)