รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 14 มีนาคม 2556

เหตุการณ์วันนี้

  • 20:30 ระดับความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กโลกยังไม่มี ค่า kp-index   ค่อนข้างนิ่ง Kp-140313
  • 15:30  พายุโซนร้อน 20P ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ได้ชื่อเรียกว่า ทิม Tim ทิศทางพายุอาจวกกลับเข้าชายฝั่งแถบทาว์นวิลTIM-140313
  • 11:50 ดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาต่ำ ความเร็วลมสุริยะ 320  km/sec สนามแม่เหล็กโลกอยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • 09:00 พบการก่อตัวใหม่ของพายุโซนร้อน 20P ทางตะวันออกเฉียงเหนือของออกสเตรเลีย ความเร็วลมใกล็ศูนย์กลาง 35 น็อต20P
  • แผนที่อากาศจากกรมอุตุวันนี้ ตีหนึ่ง / เจ็ดโมงเช้า / บ่ายโมง / หนึ่งทุ่ม
  • ดาวหางแพนสตาร์กับพระจันทร์เสี้ยวที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา BFRjWUmCIAAfLnD
  • น่าน-ภัยแล้งยังทวีความรุนแรง แหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอด

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียงจากกรมอุตุ (มีปัญหาในการรายงานค่าความลึก )

  • กราฟแผ่นดินไหวสถานี CMMT ของกรมอุตุฯ ประจำวันนี้ กดดู 
  • 10:34 แผ่นดินไหวขนาด 2.8 ห่างไปทางทิศตะวันตกฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 68 กม. ไม่รู้ความลึก458619ca-ec95-434d-b661-cb0c394e11ae

แผ่นดินไหวทั่วโลก ยกเว้นในไทยและใกล้เคียงหากต่ำกว่า M4.5 (จาก USGS)