อาทิตย์ 19 ก.พ. 55

เหตุการณ์วันนี้

 • วานนี้ 18 ก.พ.55 เขื่อนภูมิพลมีน้ำเหลือ 10,108.63 ล้าน ลบม (ลดลง 23 เซ็นติเมตร รทก  ) ด้วยแผนการระบาย 60 ล้าน ลบม/วัน คงเหลือน้ำกักเก็บ 75.09%
 • วานนี้ 18 ก.พ.55 เขื่อนสิริกิติ์น้ำเหลือ 6,901.14 ล้าน ลบม (ลดลง 20 เซ็นติเมตร รทก  ) ด้วยแผนการระบาย 49 ล้าน ลบม/วัน คงเหลือน้ำกักเก็บ 72.57%
 • เขื่อนที่ยังมีระดับน้ำมาก ได้แก่ เขื่อนกระเสียว(99%),ลำแซะ(89%),แม่งัด(88%),กิ่วลม(88%)
 • 06:30 พายุดีเปรสชัน 01W ซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกแรกของฤดูพายุปี 2555 สลายตัวแล้ว
 • 06:00 พบหย่อมความกดต่ำในทะเลจีนได้ มีโอกาสหลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนได้ในโอกาสต่อไป 
 • 05:30 กทม 24°C ลำปาง 23°C เชียงใหม่ 23°C หนองคาย 19°C อุบล  19°C มุกดาหาร 17°C หาดใหญ่  23°C
 • 05:15 (ไทย) ลอนดอน 3°C โรม 7°C ตูริน 1°C เวนิซ 2°C ปารีส 8°C แมดริด 3°C เบอร์ลิน 6°C มอสโคว์ -18°C

ศุกร์ 17 ก.พ. 55

เหตุการณ์วันนี้

 • 18:00 พบการก่อตัวของพายุดีเปรสชัน 01W ทิศทางมุ่งหน้าประเทศเวียดนาม พายุนี้มีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุโซนร้อน และกระทบไทย ถ้าไม่สลายตัว 
 • จังหวัดตาก ขณะนี้ได้เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน เกิดหมอกควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง
 • 15:00 พายุโซน้อน Jasmine สลายตัวแล้ว
 • 11:42  เกิดแผ่นดินไหวชนาด 3.1 ในพม่า (เกิดที่เดียวกันสองครั้งในวันนี้ โดยครั้งก่อนนี้เกิดเวลา 04:57 ขนาด 2.6)
 • 06:30 กทม 28°C ชลบุรี 28°C  ลำปาง 18°C  นครศรีธรรมราช 22°C เชียงใหม่ 18°C อุบล 21°C เชียงราย 16°C
 • 06:00 ดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาต่ำ ความเร็วลมสุริยะ 326  km/sec สนามแม่เหล็กโลกอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • วานนี้ 16 ก.พ.55 เขื่อนภูมิพลมีน้ำเหลือ 10,228.01 ล้าน ลบม (ลดลง 60.04 ล้าน ลบม หรือ 22 เซ็นติเมตร รทก  ) ด้วยแผนการระบาย 60 ล้าน ลบม/วัน คงเหลือน้ำกักเก็บ 75.98% หรือลดลง 0.44%