รายงาน​ภัยพิบัติ​ 27 กุมภาพันธ์​ 2567

เหตุการณ์วันนี้

  • 07:00 แสดง 7 อันดับ​แรกของปริมาณ​ฝุ่น​ PM2.5​ รายชั่วโมง​ในพื้นที่ภาคเหนือ
  • 00:25 แผ่นดินไหว​ขนาด​ 4.9 (mb) ลึก​ 10​ กม.พิกัด 116.19°W 44.49°N เมือง​ Gem County รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

สรุปรายการแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกทั่วโลกจาก Geofon ช่วง 07:00 เมื่อวานนี้ ถึง 07:00 เช้าวันนี้ (เวลาในตารางเป็น UTC ต้องบวก 7 ชั่วโมงให้เป็นเวลาไทย)