รายงาน​ภัยพิบัติ​ อังคาร​ 2 มีนาคม​ 2564

เหตุการณ์วันนี้

  • 19:18 เรดาร์​ฝนพิมาย แสดง​กลุ่ม​ฝน​ที่​ตก​ใน​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​
  • 17:46 เรดาร์​ฝน​จากสำนักการระบายน้ำ กทม ที่หนองจอก (แบบ​เคลื่อนไหว) แสดง​กลุ่ม​ฝน​ที่​ตก​ใน​กรุงเทพฯ​และ​ปริมณฑล​รวมทั้ง​บาง​จังหวัด​ใน​ภาค​กลาง​ตอน​ล่าง​และ​ภาค​ตะวันออก​
  • 11:30 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ​ไทยวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่  42 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันแล้ว 26,073 ราย เสียชีวิต​ราย​ใหม่​ 1 ราย รวมเสียชีวิต​สะสม 84 ราย
  • 07:17 แผ่นดินไหว​ขนาด​ 4.9 (mb) ลึก​ 10 กม. พิกัด​ 101.62°E 5.71°S ใน​ทะเล​ทางใต้​ของ​เกาะ​สุมาตรา
  • 05:57 แผ่นดินไหว​ขนาด​ 5.1 ลึก​ 10 กม. พิกัด​ 76.14°W 6.06°N ประเทศ​โคลอมเบีย
  • 04:22 สรุปยอด COVID-19 ทั่วโลก แสดงเฉพาะประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมที่ยืนยันแล้วมากกว่า 1,000,000 ราย
  • แผนที่อากาศจากกรมอุตุวันนี้ ตีหนึ่ง เจ็ดโมงเช้าบ่ายโมง หนึ่งทุ่ม

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียงจากกรมอุตุ

  • กราฟแผ่นดินไหวจากสถานีเขื่อน​กิ่วลม จ.ลำปาง(LAMP) ของสำนักเฝ้าระวังฯ กรมอุตุฯ จากเวลา 07:00 เมื่อวานนี้ถึง 06:45 เช้านี้

สรุปรายการแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกทั่วโลกจาก Geofon ช่วง 07:00 เมื่อวานนี้ ถึง 07:00 เช้าวันนี้ (เวลาในตารางเป็น UTC ต้องบวก 7 ชั่วโมงให้เป็นเวลาไทย)