รายงาน​ภัยพิบัติ​ เสาร์​ 6 กุมภาพันธ์​ 2564

เหตุการณ์วันนี้

  • 11:30 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ​ไทยวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่ 490 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันแล้ว 23,134 ราย เสียชีวิต​ราย​ใหม่​ 0 ราย รวมเสียชีวิต​สะสม 79 ราย
  • 06:30 กรุงเทพฯ​ 24°C เชียงราย​ 17°C เชียงใหม่​ 20°C ลำ​ปาง​ 18°C น่าน 17°C นครพนม​ 16°C สกลนคร​ 17°C อุดรธานี​ 17°C ขอนแก่น​ 18°C หนองคาย​ 18°C อุบล​ฯ​ 17°C สุรินทร์​ 19°C เลย 15°C โคราช​ 18°C เพชรบูรณ์​ 20°C ประจวบ​ฯ​ 23°C ตาก​ 21°C ชัยนาท 21°C พิษณุโลก​ 19°C กาญจนบุรี​ 20°C ชลบุรี​ 23°C สุราษฎร์ธานี​ 22°C
  • 03:23 สรุปยอด COVID-19 ทั่วโลก แสดงเฉพาะประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมที่ยืนยันแล้วมากกว่า 1,000,000 ราย
  • แผนที่อากาศจากกรมอุตุวันนี้ ตีหนึ่ง เจ็ดโมงเช้าบ่ายโมง หนึ่งทุ่ม

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียงจากกรมอุตุ

  • กราฟแผ่นดินไหวจากสถานีเขื่อน​กิ่วลม จ.ลำปาง(LAMP) ของสำนักเฝ้าระวังฯ กรมอุตุฯ จากเวลา 07:00 เมื่อวานนี้ถึง 06:45 เช้านี้

สรุปรายการแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกทั่วโลกจาก Geofon ช่วง 07:00 เมื่อวานนี้ ถึง 07:00 เช้าวันนี้ (เวลาในตารางเป็น UTC ต้องบวก 7 ชั่วโมงให้เป็นเวลาไทย)
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/list.php?datemin=2021-02-05&datemax=2021-02-05&latmin=&latmax=&lonmin=&lonmax=&magmin=&fmt=html&nmax=