รายงานภัยพิบัติ​ 3 เมษายน 2563

เหตุการณ์วันนี้

 • 23:00 ข้อมูลภาพถ่ายโดย สทอภ. (GISTDA) จากดาวเทียมระบบ  VIIRS, Modis  พบว่าจุดควาร้อนกระจุกตัวบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตก มีจุดความร้อนทั้งประเทศ 3,962  จุด  เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 431 จุด  จุดความร้อนพบมากในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพื้นที่เกษตร  โดยพบมากที่  เชียงใหม่ 790 จุด เชียงราย 479  จุดและตาก 426 จุดตามลำดับ ​
 • 22:00 จุดความร้อน (ไฟป่า-การเผาในที่โล่งแจ้ง) ในพม่าอยู่ที่ 1,311 จุด  ลาว 739 จุด ไทย 108 จุด   เวียดนาม 82  จุด  กัมพูชา 104 จุด
 • 15:24 เรดาร์พิมายแสดงกลุ่มฝนที่ตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเวลานี้ 
 • 15:00 เกิดพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรงทำให้เกิดบ้านเรือนเสียหาย ไฟฟ้าดับหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในเขตอำเภอโคกสำโรง 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน
 • 12:44 แผ่นดินไหวขนาด 4.7 (Mw) ลึก 10 กม.พิกัด 43.57°E 38.91°N ประเทศตุรกี
 • 11:00 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศ​ไทยวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่ 103 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันแล้ว 1,978 ราย เสียชีวิต​สะสม 19 ราย
 • 08:55 ดัชนี​คุณภาพ​อากาศ​หรือ​ AQI ของ​ จ.เชียงใหม่​เวลานี้​อยู่ใน​โซน​สีม่วงและสีเลือด​หมู​ในหลาย​พื้นที่​ เป็นอันตราย​ต่อ​สุขภาพ​ ควรอยู่แต่ใน​เคหสถาน​ ควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ​หากเป็นไปได้​ หากต้องไปกลางแจ้ง​ควรสวมหน้ากาก​อนามัย​ชนิด​ N95
 • 07:00 สรุปยอด COVID-19 ทั่วโลก แสดงเฉพาะประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมที่ยืนยันแล้วมากกว่า 1,800 ราย
 • 07:00 กราฟฟิคจากสำนักระบายน้ำ แสดงปริมาณฝนที่ตกใน กทม 24 ชม.ที่ผ่านมา
  ขาว=ไม่มี เขียว=เบามาก เหลือง=เบา ส้ม=ปานกลาง แดง=หนัก ม่วง=หนักมาก

 • 04:00 ยอดผู้ป่วยสะสมโรค COVID-19 ทั่วโลกมีจำนวนเกิน 1,000,000 ราย
 • แผนที่อากาศจากกรมอุตุวันนี้ ตีหนึ่ง เจ็ดโมงเช้าบ่ายโมง หนึ่งทุ่ม

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียงจากกรมอุตุ

 • กราฟแผ่นดินไหวจากสถานีเขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง (LAMP) ของสำนักเฝ้าระวังฯ กรมอุตุฯ จากเวลา 07:00 เมื่อวานนี้ถึง 07:00 เช้านี้

สรุปรายการแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อกทั่วโลกจาก Geofon ช่วง 07:00 เมื่อวานนี้ ถึง 07:00 เช้าวันนี้ (เวลาในตารางเป็น UTC ต้องบวก 7 ชั่วโมงให้เป็นเวลาไทย)