บทความ-เหตุการณ์สึนามิ อะลูเชียน วันที่ 1 เมษายน 1946

เมื่อราว 65 ปี ที่แล้ว ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1946 (พ.ศ.2489) ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด แมกนิจูด 7.5 ขึ้นแถบชายฝั่งอาลาสกา และได้ก่อทำให้เกิดคลื่นสึนามิ  ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อของการเกิดสึนามิจากหมู่เกาะอะลูเชี่ยน ซึ่งมีผลทำให้ตึกประภาคารบนเกาะยูนิแมกที่ชายฝั่งอาลาสก้าซึ่งมีความสูงถึง 135 ฟุต ได้ถูกทำลายลงด้วยคลื่นสึนามินี้ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ 5 คน ที่ประจำหน้าที่อยู่ในขณะนั้น ประภาคารหลังนี้สร้างขึ้นด้วยการเสริมคอนกรีตอย่างแน่นหนาแต่ก็ได้ถูกสึนามิทำลายจนราบเรียบถึงฐานราก ตามรูปข้างล่างนี้

ภาพประภาคารก่อนวันที่ 1 เมษายน 1946

สภาพประภาคารหลังถูกคลื่นสึนามิในวันที่ 1 เมษายน 1946

คลื่นสึนามิอะลูเชี่ยนเคลื่อนที่ตรงออกจากจุดกำเนิดที่อาลาสก้าไปสู่เกาะฮาวาย คลื่นลูกแรกได้ไปถึงฮาวายในอีก 5 ชม.ต่อมา ได้เข้าสู่ O’ahu และ เกาะมาอุย


มันได้กวาดชายหาดฮิโร และเมืองต่างๆแถบชายหาดเช่น เมือง Haena ระดับความสูงคลื่นตั้งแต่ 33 ถึง 55 ฟุต

โดยไม่มีการเตือนภัยใดๆเหมือนในปัจจุบัน ทำให้ชาวเกาะฮาวายต้องสังเวยชีวิตไปถึง 170 รายในวันนั้น

และแล้วก็เข้าสู่ปี 2012

กราฟแสดงขนาดของทวีปอาร์คติกในแต่ละปีช่วงหน้าหนาว

กราฟแสดงระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบหลายสิบปีนี้ในอ่าวไทยและใกล้เคียง

สรุปสถิติภัยพิบัติในปี 2011

  • สนง.อุตุฯญี่ปุ่นแถลงปี 2011 เกิดแผ่นดินไหวที่ร่างกายมนุษย์รู้สึกได้ในญี่ปุ่น 9,723 ครั้ง มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ตั้งแต่ปี 1926