10 ธันวาคม 54

สรุปรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก 10 ธ.ค. 54

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลกจาก USGS นี้ ไม่มีรายงานของแผ่นดินไหวในไทยรวมอยู่ด้วย เนื่องจากข้อมูลกรมอุตุไทยไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบสากล