รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 7 กันยายน 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 23:00 ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดแผ่นดินไหวยูนนาน  64 ราย บาดเจ็บ 715 ราย  ยอดยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ติดตามรายงานต่อในวันพรุ่งนี้
 • 18:00 ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวยูนนาน ขยับไปที่ 50 ราย
 • 16:00 เกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกในประเทศจีน บริเวณมณทลยูนนาน ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 43 ราย
 • 10:00 ฝนตกเขตดอนเมือง สายไหม จตุจักร ลาดพร้าว คลองสามวา
 • 06:30 ฝนตกคลองสามวา หนอกจอก มีนบุรี
 • 05:30 อุตุฯเตือนฝนหนักตาก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา ตามประกาศฉบับที่ 28
 • 04:42 ระดับนําแนวคันกั้นนําฯ ( ภายนอก / ภายใน) [ คลองสอง 1. 59/ 0. 98 ม. ] , [ สามวา 1. 14/ 0. 48 ม. ( คาวิกฤติ 1. 20) ] , [ แสนแสบมีนบุรี 0. 90/ 0. 40ม. ( คาวิกฤติ 1. 20) ] , [ แสนแสบ บางชั น 0. 42/ 0. 23ม. ( คาวิกฤติ 0. 80) ] , [ ประเวศนฯลาดกระบัง 0. 43/ 0. 26 ม. ( ค าวิ กฤติ 0. 65) ] , [ ประเวศนฯวัดกระทุมฯ 0. 21/ 0. 02ม. ] , [ คลอง 13หนองจอก 2. 11/ 0. 98 ม. ] , [ ประเวศน วั ดราช โกษา 0. 48ม. ]
 • 04:25 มีฝนปรอยๆแถวบางกะปิ ลาดพร้าว วังทองหลาง
 • 01:00 ฝนหนักแถบประเวศ
 • พิษณุโลก – จากสภาพฝนที่ตกหนักเมื่อคืนวันที่ 6 กันยายน 2555 ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 58.9 มิลลิเมตร ทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรและพื้นที่ต่ำในหลายพื้นที่ เช้าวันนี้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างหนักส่งผลให้น้ำได้ท่วมถนนสายศูนย์ราชการตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ระดับน้ำสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ระยะทางยาวประมาณ 300 เมตร ตั้งแต่หน้าสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวพิษณุโลก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 2 พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 พิษณุโลก และบริเวณหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 2 พิษณุโลก (ที่มา)
 • สระแก้ว – น้ำป่าจากเทือกเขาสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ได้ไหลลงสู่ลำคลองพระสะทึง ซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่าน จ.สระแก้ว ทำให้ปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆริมคลองและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ อำเภอวังสมบูรณ์,อำเภอวังน้ำเย็น,อำเภอเขาฉกรรจ์และอำเภอเมือง(ที่มา)
 • รายชื่อภูเขาไฟทีมีปฏิกิริยาวันนี้ – Sitkin, Mammoth mountain, Popocatepetl, Pacaya, Fuego and Telica

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียง (จาก TMD)

 • 05:56 แผ่นดินไหวขนาด 2.8 ทางตอนเหนือของ อ.แม่จัน ในเขตประเทศพม่า 
 • 04:47 แผ่นดินไหวขนาด 2.8 ทางตอนเหนือของ อ.แม่จัน ในเขตประเทศพม่า 
 • 01:35 แผ่นดินไหวขนาด 2.1 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
  image

แผ่นดินไหวทั่วโลก ยกเว้นในไทยและใกล้เคียง (จาก USGS)