อังคาร 12 มิถุนายน 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 18:00 สภาพระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ X.37A บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฏ์ธานี (สีฟ้า) ที่ระดับ 10:56 เมตร วันที่ 11 มิถุนายน เทียบกับปี 2554 (สีม่วง) ซึ่งมีระดับสูงสุดในวันที่ 31 มีนาคม ที่ 13.56 เมตร
 • 17:30 พายุโซนร้อน TS05W ทวีกำลังถึงจุดที่จะได้รับการตั้งชื่อแล้วว่า พายุโซนร้อน กูโชล หรือ Guchol แปลว่า “ขมิ้น” เป็นภาษาพื้นเมืองของเกาะแถบไมโครนีเชีย ทิศทางตัวพายุยังคงเคลื่อนเข้าหาประเทศฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มจะทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น
 • 13:59 ระดับน้ำสถานีบางบาล C35 
 • 13:57 ระดับน้ำสถานีป่าสัก S5
 • 13:49 ระดับน้ำสถานี C2
 • 12:30 พายุดีเปรสชัน 05W ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแล้วในขณะนี้ 
 • 05:00 พบการก่อตัวของพายุดีเปรสชัน 05W ในมหาสมทุรแปซิฟิคตอนใต้ กำลังเคลื่อนที่ มุ่งเข้าหาประเทศฟิลิปปินส์ 
 • เกิดการปะทุของจุดดับหมายเลข 1504 บนดวงอาทิตย์ ส่งผลให้สนามแม่เหล็กโลกกลายเป็นพายุแม่เหล็กที่ระดับ G1 
 • ดาวเคราะห์น้อย (2012 LT) กำลังเข้าใกล้โลกในระยะห่าง 5.2 เท่าของดวงจันทร์ ด้วยขนาดราว 28 เมตร ความเร็ว 8.13 กม./วินาที พลังงาน 258 กิโลตัน
 • สุโขทัย -ผู้ว่าฯได้ประกาศเขตภัยพิบัติจากอุทกภัยใน 2 อำเภอ คือ อ.เมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำยมเอ่อล้นท่วมใน 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน และ อ.กงไกรลาศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำยมเอ่อล้นท่วมใน 6 ตำบล 36 หมู่บ้านเช่นเดียวกัน โดยปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือที่ จ.แพร่ ได้ไหลบ่าลงมาจนส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมในพื้นที่ จ.สุโขทัย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและได้กัดเซาะถนนเลียบแม่น้ำรวมทั้งคันตลิ่งกั้นน้ำหลายจุดในพื้นที่อำเภอเมือง ตั้งแต่ ต.ปากแคว เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี , ต.ยางซ้าย ,ต.ปากพระ
  แต่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือ หมู่ที่ 5 บ้านวังโพธิ์ ต.ยางซ้าย และ หมู่ที่ 2 บ้านลัดทรายมูล ต.ลัดทรายมูล ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย  [เนชั่น]

จันทร์ 11 มิถุนายน 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 18:00 ศรีสำโรง สุโขทัย  สถานี Y33 ระดับน้ำ 9.63/9.56 เมตร สถานี Y4 ระดับน้ำ 7.01/7.43 เมตร สถานี Y16 ระดับน้ำ 6.15/ 7 เมตร
 • 17.15 น. ฝนตก อ.สามพราน ฝนหนักฝั่งธนฯ แถบ บางบอน หนองแขม ภาษีเจริญ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ จอมทอง
 • 16:00 ถนนทางเข้ากลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง หมู่ที่ 1 ต.อิปัน ถูกน้ำท่วมทั้งสาย ระดับน้ำท่วม สูงประมาณ 70-150 เซนติเมตร สัญจรได้โดยทางเรือเท่านั้น
  ความเสียหาย อำเภอพระแสง จำนวน 7 ตำบล 40 หมู่บ้าน
  10.1 ตำบลบางสวรรค์ หมู่ที่ 2,4,5,6 รวม 4 หมู่บ้าน
  10.2 ตำบลไทรโสภา หมู่ที่ 1,3-5 รวม 4 หมู่บ้าน
  10.3 ตำบลไทรขึง หมู่ที่ 1-6,10 รวม 7 หมู่บ้าน
  10.4 ตำบลสินปุน หมู่ที่ 1-5,10 รวม 6 หมูบ้าน
  10.5 ตำบลอิปัน หมู่ที่ 1,2,4-8,10 รวม 8 หมู่บ้าน
  10.6 ตำบลสาคู หมู่ที่ 1,2,4,7 รวม 4 หมู่บ้าน
  10.7 ตำบลสินเจริญ หมู่ที่ 1,2,4-8 รวม 7 หมู่บ้าน
  หมายเหตุ
  – ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 500 ครัวเรือน 1,800 คน
  – ถนนชำรุด 5 สาย/ท่อเหลี่ยม 1 แห่ง (รายงานโดย ณรรฏฐจักร์ ภู่ประเสริฐ
  กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง)
 • 12:37 ภาพล่าสุด แสดงระดับแม่น้ำปิง บริเวณสถานีวัดระดับน้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกึ๊ด จ.เชียงใหม่ 
 • 06:30 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ ลดกำลังลงเหลือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังปานกลาง
 • 06:00 แม่น้ำพระแสง บ้านย่านดินแดง (X.37A) อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  ระดับตลิ่ง 10.76 เมตร ระดับน้ำ 10.96 เมตร น้ำท่วม 20 cm
 • ดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาต่ำ ความเร็วลมสุริยะ 326  km/sec สนามแม่เหล็กโลกอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • สุราษฎร์ธานี – ชาวบ้านกว่า 20 ครัวเรือนของบ้านบางหยด หมู่ 8 ต.อิปัน อ.พระแสง เร่งอพยพออกจากพื้นที่ไปพักอาศัยอยู่ที่ศาลาประชุมของหมู่บ้าน หลังปริมาณน้ำฝนจาก จ.กระบี่ ได้ไหลลงคลองอิปัน และล้นฝั่งหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ อ.พระแสงและใกล้เคียง ระดับน้ำสูงกว่า 3 เมตรนอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านอีกกว่า 70 ครัวเรือน ที่ไม่ยอมอพยพออกนอกพื้นที่ เนื่องจากเป็นห่วงบ้าน และทรัพย์สิน บางรายป่วยเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ ซึ่ง อบจ. ได้นำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือ แต่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจาก กระแสน้ำไหลเชี่ยวและแรง ประกอบกับไฟฟ้าดับสำหรับ อ.พระแสง มีบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวนกว่า 2,500 ครัวเรือน 36 หมู่บ้าน [มติชน]  (รูปน้ำท่วมพระแสง จากครอบครัวข่าว 3)
 • พังงา – สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 5 อำเภอประกอบด้วย อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วป่า อ.กะปง อ.ตะกั่วทุ่ง และ อ.คุระบุรี เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ 400-500 หลัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนประมาณ 2,000 คน
 • สุโขทัย – น้ำยมซัดประตูระบายน้ำพัง ทะลักเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีแล้วเข้าท่วม 3 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ ชุมชนคูหาสุวรรณ ชุมชนราชธานี และชุมชนคลองโพธิ์