รายงานภัยพิบัติประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 19:20 ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโบพา เคลื่อนผ่านประเทศปาเลาแล้ว กำลังมุ่งเข้าหาฟิลิปปินส์ โดยยังคงความเร็วลมกว่า 135 น็อต
 • 13:00 ภาพซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโบพา จากดาวเทียม โดย JTWC 
 • 11:00 JTWC จับตาหย่อมความกดอากาศต่ำ 99B และ 98S ในมหาสมุทรอินเดีย
 • 09:15 ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโบพา ทวีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไปถึง 130 น็อต 241 กม/ชม
 • 07:30 ดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาต่ำ ความเร็วลมสุริยะ 326 km/sec สนามแม่เหล็กโลกอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • 06:30 ภาพดาวเทียมไต้ฝุ่นโบพา จะเห็นตาพายุชัดเจน พายุนี้มีแน้วโน้มจะทวีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไปอยู่ที่ 240 กม/ชมในไม่กี่ ชม ข้างหน้านี้
  image
 • 03:00 ไต้ฝุ่นโบพาทวีกำลังขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ 232 กม/ชม ทิศทางยังคงมุ่งฟิลิปปินส์
  image
 • 01:00 แผนที่อากาศของกรมอุตุ
 • ดาวเคราะห์น้อย (2008 KT) กำลังเข้าใกล้โลกในระยะห่าง 64 เท่าของดวงจันทร์ ด้วยขนาดราว 10 เมตร ความเร็ว 7.83 กม./วินาที พลังงาน 12 กิโลตัน .

แผ่นดินไหวในไทยและใกล้เคียง (จาก TMD)

 • 03:21 แผ่นดินไหว อ.กัลยาณีวัฒนา จ.เชียงใหม่ (18.94,98.30) ขนาด 2.8

แผ่นดินไหวทั่วโลก ยกเว้นในไทยและใกล้เคียง (จาก USGS)