สรุปรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก วันที่ 5 ธ.ค. 54 จาก USGS

รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลกจาก USGS นี้ ไม่มีรายงานของแผ่นดินไหวในไทยรวมอยู่ด้วย เนื่องจากข้อมูลกรมอุตุไทยไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบสากล