อังคาร 19 มิถุนายน 2555

เหตุการณ์วันนี้

  • 16:30 พายุโซนร้อนกูโชลขึ้นฝั่งประเทศญี่ปุ่น
  • 15:48 พายุไต้ฝุ่นกูโชล ลดกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
  • 06:00 พายุโซนร้อนทาลิมและไต้ฝุ่นกูโชลยังคงมีทิศทางมุ่งหน้าไปญี่ปุ่น โดยกูโชลได้ลดความเร็วลมลงเหลือเป็นพายุไตุ้่ฝุ่นระดับ CAT1 แล้วและยังลดลงเรื่อยๆ