พฤหัส 5 เมษายน 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 18:30 ทั่วโลกยังไม่พบการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนทุกชนิดในทุกมหาสมุทร
 • 18:10 พบกลุ่มเมฆคิวมูโลนิมบัส อินคัส จำนวน 2 กลุ่มทางตะวันออกของกรุงเทพ และกลุ่มเมฆคิวมูลัสขนาดใหญ่อีกจำนวนมาก ตามจังหวัดต่างๆ 
 • 13:01 แผ้นดินไหวขนาด 2.8 ในอำเภอเมืองเชียงราย
 • 08:00 ฝนตกบางเขน คันนายาว สายไหม สวนหลวง ลาดพร้าว บึงกุ่ม
 • 06:00 กทม 27°C ภูเก็ต 25°C หาดใหญ่ 24°C ลำปาง 23°C อุบล 25°C เชียงใหม่ 23°C ขอนแก่น-อุดร 25°C ระยอง 26°C สมุย 26°C
 • 04:00 พายุโซนร้อนดาฟเน สลายตัวแล้ว
 • ดาวเคราะห์น้อย (2012 AA11) กำลังเข้าใกล้โลกในระยะห่าง 28 เท่าของดวงจันทร์ ด้วยขนาดราว 420 เมตร ความเร็ว 8.51 กม./วินาที พลังงาน 1 กิกะตัน
 • สุรินทร์ – นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง 5 อำเภอ 42 ตำ บล 551 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอโนนนารายณ์ ที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค 6,298 ครัวเรือน หรือ 35,368 คน อำเภอสังขะ ราษฎรขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 4,760 ไร่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 13,648 ครัวเรือนหรือ 63,554 คน อำเภอกาบเชิง ราษฎรขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค 2,500 ครัวเรือน หรือ 43,700 คน อำเภอปราสาท ราษฎรเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค 36,737 ครัวเรือน หรือ 145,732 คน และอำเภอบัวเชด ราษฎรเดือดร้อน 9,860 ครัวเรือน หรือ 39,255 คน  (ไทยรัฐ)

อังคาร 3 เมษายน 2555

เหตุการณ์วันนี้

 • 19:00 ร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหนือญี่ปุ่นยังคงอยู่ ขณะที่ความกดอากาศสูงเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
 • 16:30 ประกาศเตือนภัย”พายุฤดูร้อน ” ฉบับที่ 2 จากกรมอุตุ กดอ่าน 
 • 13:00 แผนที่อากาศ แสดงร่องความกดอากาศต่ำ “มาก” ถึง 990mbar เขาปกคลุมญี่ปุ่น จนเกิดลมกรรโชกแรงถึง 150 กม/ชม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2 ราย ขณะที่การจราจรทั้งทางบกและอากาศซึ่งกลายเป็นอัมพาตทำให้มีผู้โดยสารตกค้างหลายหมื่นคน
 • 09:00 พายุดีเปรสชันปาข่า สลายตัวแล้ว
 • 06:00 กทม 28°C ภูเก็ต 25°C ชลบุรี 27°C ลพบุรี 28°C หาดใหญ่ 24°C ขอนแก่น 24°C ลำปาง 22°C เชียงใหม่ 24°C หนองคาย 22°C อุตรดิตถ์ 25°C
 • 04:00 พายุโซนร้อนดาฟเน ความเร็วลม 40 น็อต ทิศทางมุ่งหน้าประเทศฟิจิ แนวโน้มอ่อนกำลังลง
 • ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อน (ลบม./วิ) ภูมิพล 255 สิริกิติ์ 278 แควน้อย 21 นเรศวร 109 เจ้าพระยา 66  ป่าสัก 51 พระรามหก (ปิดการระบาย)

จันทร์ 2 เมษายน 2555

เหตุุการณ์วันนี้

 • 16:00 ภาพดาวเทียมแสดงกลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง มีฝนตกหนักหลายที่ เช่นในจังหวัดสตูลในช่วงบ่าย ขณะเดียวกันในช่วง 13:00 ที่ผ่านมา ความกดอากาศสูง (H) จากจีนได้ถอยห่างออกไปแล้ว
 • 15:30 พายุโซนร้อนปาข่า ลดกำลังลง จนกลายเป็นดีเปรสชั่นแล้วในขณะนี้
 • 15:00 พบการก่อตัวใหม่ของพายุโซนร้อน ดาฟเน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะวานูอาตู ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 35 น็อต ทิศทางมุ่งตะวันออกเฉียงใต้ 
 • 11:25 สภาพแล้งยังรุนแรง ดูภาพขาตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำน่านที่พิษณุโลก นับวันยิ่งโผล่ออกมามากขึ้นเรื่อยๆ 
 • 11:10 ท้องฟ้าเมืองไทยภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างแจ่มใส ผลจากความกดอากาศสูงจากจีน (H) ที่เข้ามาตามรูปด้านล่าง  ทำให้อุณหภูมิโดยทั่วไป เย็นลงเล็กน้อย ภาคใต้มีฝนตกปรอยๆบริเวณจังหวัดสงขลา ขณะที่พายุปาข่าเริ่มลดกำลังลง
 • 06:00 กทม 26°C กระบี่ 25°C ลพบุรี 26°C อุดร 21°C ลำปาง 21°C ขอนแก่น 22°C อุบล 22°C หาดใหญ่ 24°C หนองคาย 21°C เชียงใหม่ 21°C
 • 05:00 ประกาศกรมอุตุ ฉบับที่ 14 ขยันออกจั๊ง กดอ่าน
 • 04:30 พายุโซนร้อนปาข่า ขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้ว ด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง 35 น็อต แนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันใน 24 ชม ข้างหน้า 
 • 00:00 สภาพน้ำในเขื่อนภูมิพลขณะนี้ (สีชมพู) กำลังเดินไปตามทางของปี 2551 (สีฟ้า)