หน่วยวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของพายุ

หน่วยวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของพายุ จะใช้หน่วยวัดสากล เป็น น็อต (Knot แปลว่า ปม) เพราะชาวเรือโบราณวัดความเร็วในทะเลโดยการทิ้งทุ่นไม้ลอยทวนน้ำพร้อมเชือกผูกปม แล้วนับปมเป็นการวัดความเร็ว

ทีนี้เรามาดูว่า 1 น็อต คือเท่าไร ตอบว่า 1 น็อต คือความเร็ว 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง
ทำไมถึงเป็นไมล์ทะเล นั่นเพราะในทะเลกว้าง มีแต่น้ำกับฟ้า จึงอ้างอิงฟ้าเวลาเดินทาง โดยวัดจากดวงดาวเทียบการหมุนของโลก
เมื่อแบ่ง 1 องศาที่เส้นศูนย์สูตรออกเป็น 60 ลิปดา จึงกำหนด ระยะ 1 ลิปดานี้ จะมีค่าเท่ากับ 1 ไมล์ทะเล นั่นคือหาก 1 ชั่วโมง เรือแล่นไปเทียบดาวบนฟ้าได้ 1 ลิปดา แปลว่า เรือไปได้เร็ว 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง หรือ 1 น็อตนั่นเอง
เวลาใช้กับพายุ ก็ใช้แบบเดียวกันนี้ คือใช้น็อต แบบเดียวกับเรือ
เวลาแปลงเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (แบบอเมริกัน) ให้คูณด้วย 1.852 * วิธีจำเวลากดแป้นคอม เลข 852 จะเรียงเป็นเส้นตรง*