พบการก่อตัวของพายุดีเปรสชันลูกใหม่ มีผลต่อไทย

พายุดีเปรสชัน 25W ก่อตัวทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ ช่วงเย็นวันที่ 4 ธ.ค. 54 ทิศทางมุ่งตะวันตกมาทางเวียดนามตอนใต้และกัมพูชา หากไม่สลายตัว พายุนี้จะมีผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทย