รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ – คำชี้แจงของกรมทรัพย์ฯ

กรมทรัพยากรธรณี ชี้แจงเรื่องรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ตามที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ได้เสนอข่าว ดังนี้

ผลการสำรวจธรณีวิทยาแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ของกรมทรัพยากรธรณี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. พื้นที่โดยรอบเขื่อนศรีนครินทร์ พบกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ วางตัวในแนวเกือบเหนือ-ใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความยาวของรอยเลื่อนย่อยตั้งแต่ ๓-๕๐ กิโลเมตร วางตัวขนานไปกับแม่น้ำแควใหญ่ มีความยาวรวมของกลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร

๒. พื้นที่โดยรอบเขื่อนวชิราลงกรณ พบกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ มีการวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มตั้งแต่ในเขตแดนของสหภาพพม่ายาวต่อเข้ามาในชายแดนของประเทศไทยบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ โดยมีความยาวของรอยเลื่อนย่อยตั้งแต่ ๑๐-๕๐ กิโลเมตร วางตัวขนานไปกับแม่น้ำแควน้อย โดยมีความยาวรวมของกลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร

๓. แผ่นดินไหวในอดีตสูงสุด ที่เคยตรวจวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขนาด ๕.๙ ตามมาตราริกเตอร์ เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ แต่ไม่มีผลกระทบต่อตัวเขื่อนแต่อย่างไร

๔. ผลการสำรวจธรณีวิทยาแผ่นดินไหว พบว่ากลุ่มรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดีย์สามองค์ มีการเลื่อนตัวตามอิทธิพลของรอยเลื่อนในแนวเฉียง คือมีการเลื่อนตัวแบบเหลื่อมขวาและเลื่อนขึ้นในแนวดิ่งด้วยอัตราการเคลื่อนตัวที่ ๑.๓-๑.๙ มิลลิเมตรต่อปี รอยเลื่อนทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวมีขนาดไม่เกิน ๖.๙ ริกเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *