ภาพถ่ายเกาะใหม่ ที่เกิดจากภูเขาไฟในเยเมน

ภาพถ่ายจากทางด้านทิศเหนือ ของเกาะเกิดใหม่ ขนาด 650 x 80 ม.ที่เกิดจากภูเขาไฟ ในหมู่เกาะซูเบียร์ ทะเลแดง ของประเทศเยเมน เมื่อปลายปีที่แล้ว  ตามที่เคยลงข่าวไป กดอ่าน

(เครดิตภาพจาก @LastQuake ของ EMSC)