พุธ 25 ก.ค. 55

เหตุการณ์วันนี้

  • 18.20 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 บริเวณ หมู่เกาะโซโลมอน ที่ความลึก 22.90 กม. PTWC เตือนให้ระวังเฉพาะสึนามิท้องถิ่น
  • 13:00 พายุวิเซนเต สลายตัวแล้ว 
  • 08:00 ฮ่องกงลดระดับการเตืิอนภัยพายุเข้าสู่ปกติ ยังคงเตือนภัยจากฝนฟ้าคะนอง (สีเหลือง)
  • 07.27 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเมืองซิเมลู ประเทศอินโดนีเซีย ที่ความลึก 22.00 กม. ผล ตาย 1 ราย
  • 07:00 แผนที่อากาศจากกรมอุตุไทย ยังแสดงตำแหน่งของพายุวิเซนเต้อยู่
  • 06:00 พายุไต้ฝุ่นวิเซนเต เริ่มลดระดับความเร็วลมลง
  • 04:32 แผ่นดินไหวขนาด 1.0 ตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
  • อุทกภั ยที ่ เกิ ดจากฝน ตกหนักในหลายมณฑลช วง 20 – 24 ก. ค. ทําให มี ผู เสี ยชี วิ ตอย าง นอย 111 คนและสู ญหาย 47 คน สงผลกระทบต อประชาชน เกือบ 9. 2 ลานคน และประชาชน เกือบ 1 . 2 ลานคน ต องอพยพ ออกจากบานเรื อน ส วนบ านเรื อน 54, 000 หลังพั งราบและอี ก 144, 000 หลังได รั บความเสี ย หาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *